لیست قیمت سه شنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۰

توجه: به کلیه قیمت ها معادل ۹ درصد مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد

ردیفبرند کالانام محصولمشخصاتکشور تولید کنندهقیمت
۱بنر ۱۰ انسوزن ۳۴۰ گرم ،تراکم ۵۰۰*۳۰۰ ، Hot laminatedچین۱۶.۸۸۵ تومان
۲بنر ۸ انسوزن ۲۸۰ گرم،تراکم ۵۰۰*۳۰۰ ، Hot laminatedچین۱۴.۷۷۰ تومان
۳بنر ۸ انسوزن ۲۸۰ گرم،تراکم ۳۰۰*۲۰۰ ، Cold laminatedچین۱۴.۲۲۰ تومان
۴بنر ۱۰ انسوزن ۳۲۰ گرم ،تراکم ۵۰۰*۳۰۰ ، Hot laminatedچین۱۶.۶۰۰ تومان
۵بنر ۸ انسوزن ۲۶۰ گرم،تراکم ۵۰۰*۳۰۰ ، Hot laminatedچین۱۴.۵۰۰ تومان
۶فلکس ۲۰ انسوزن ۶۸۰ گرم ، تراکم ۱۰۰۰*۵۰۰ ، با هارد تیوپچین۴۵.۵۰۰ تومان
۷جوهر دستگاه چاپ مناسب جهت هد های xaar.seiko.konicaچین۲۱۲.۰۰۰ تومان
۸جوهر دستگاه چاپسری plus مناسب جهت ۵۱۲iچین۲۲۱.۰۰۰ تومان