?جو روانی ناشی از اعمال تحریم‌های آمریکا باعث شده شرکت‌ها در سراسر جهان رفتارهایی از خود بروز دهند که به‌هیچ‌عنوان ارتباطی به تحریم ندارد. به قول ما ایرانی‌ها، این شرکت‌ها به‌ پیشواز تحریم رفته‌اند و بیش از آنچه باید، از پیامدهای همکاری با شرکت‌های ایرانی هراس دارند.

?دولت‌های اروپایی از همکاری اقتصادی با ایران و راه‌اندازی کانال مالی ایران و اروپا می‌گویند اما فراموش نکنیم که در اقتصادهای آزاد دولت‌ها نمی‌توانند شرکت‌ها را به همکاری با شرکت‌های کشوری خاص وادار کنند و خود بانک‌ها و شرکت‌ها دراین‌باره تصمیم‌گیری می‌کنند.

?ایران باید با استفاده از ظرفیت نهادهای حقوقی و بین‌المللی چنین موضوعاتی را پیگیری کند و تا حد ممکن سایه سنگین تبلیغات منفی را کم کند. دراین‌ بین بخش خصوصی می‌تواند با رایزنی با شرکت‌های همکار خارجی نقش موثری ایفا کند.

?قضاوت در خصوص عملکرد کانال مالی ایران و اروپا (SPV) زود است و باید منتظر اثرگذاری آن در روابط مالی بین ایران و اروپا بود.