لیست قیمت سه شنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

توجه: به کلیه قیمت ها معادل ۹ درصد مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد

ردیفبرند کالانام محصولمشخصاتکشور تولید کنندهقیمت
۱بنر ۱۰ انسوزن ۳۴۰ گرم ،تراکم ۵۰۰*۳۰۰ ، Hot laminatedچین۱۶.۲۴۰تومان
۲بنر ۸ انسوزن ۲۸۰ گرم،تراکم ۵۰۰*۳۰۰ ، Hot laminatedچین۱۴.۴۰۰تومان
۳بنر ۸ انسوزن ۲۸۰ گرم،تراکم ۳۰۰*۲۰۰ ، Cold laminatedچین۱۳.۸۰۰ تومان
۴بنر ۱۰ انسوزن ۳۲۰ گرم ،تراکم ۵۰۰*۳۰۰ ، Hot laminatedچین۱۵.۹۷۰تومان
۵بنر ۸ انسوزن ۲۶۰ گرم،تراکم ۵۰۰*۳۰۰ ، Hot laminatedچین۱۴.۱۳۰ تومان
۶فلکس ۲۰ انسوزن ۶۸۰ گرم ، تراکم ۱۰۰۰*۵۰۰ ، با هارد تیوپچین۴۵۰۰۰تومان
۷جوهر دستگاه چاپ مناسب جهت هد های xaar.seiko.konicaچین۲۱۰.۰۰۰ تومان
۸جوهر دستگاه چاپسری plus مناسب جهت ۵۱۲iچین۲۲۰.۰۰۰ تومان