لیست قیمت سه شنبه ۴ آذر۱۳۹۹

توجه: به کلیه قیمت ها معادل ۹ درصد مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد

ردیفبرند کالانام محصولمشخصاتکشور تولید کنندهقیمت
۱بنر ۱۰ انسوزن ۳۴۰ گرم ،تراکم ۵۰۰*۳۰۰ ، Hot laminatedچین۱۲.۵۷۰ تومان
۲بنر ۸ انسوزن ۲۸۰ گرم،تراکم ۵۰۰*۳۰۰ ، Hot laminatedچین۱۱.۱۰۰ تومان
۳بنر ۸ انسوزن ۲۸۰ گرم،تراکم ۳۰۰*۲۰۰ ، Cold laminatedچین به زودی
۴بنر ۱۰ انسوزن ۳۲۰ گرم ،تراکم ۵۰۰*۳۰۰ ، Hot laminatedچین۱۲.۳۹۰ تومان
۵بنر ۸ انسوزن ۲۶۰ گرم،تراکم ۵۰۰*۳۰۰ ، Hot laminatedچین۱۰.۸۳۵ تومان
۶فلکس ۲۰ انسوزن ۶۸۰ گرم ، تراکم ۱۰۰۰*۵۰۰ ، با هارد تیوپچین۳۶.۷۳۰ تومان
۷جوهر دستگاه چاپ مناسب جهت هد های xaar.seiko.konica و سری plus مناسب ۵۱۲iچینبه زودی